Предметна комісія гуманітарних, суспільно-економічних, загальноосвітніх дисциплін

ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНИХ, СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання завжди був в авангарді освітньої діяльності та новацій підготовки фахівців у галузі фізичної культуру та спорту.
Так як Україна обрала шлях до Європейської інтеграції, демократизації суспільства та гуманітаризації освіти, підготовка конкурентоспроможного фахівця передбачає не тільки наявність високопрофесійних якостей, але й всебічний розвиток особистості. Саме на це спрямовані зусилля предметної комісії гуманітарних, суспільно-економічних та загальноосвітніх дисциплін.
Члени предметної комісії вирішують складні завдання щодо підготовки високопрофесійних працівників в галузі фізичної культури та спорту. Основними пріоритетами в роботі членів комісії є:

  • пошук та впровадження ефективних технологій, що сприяють самореалізації особистості;
  • застосування модульно-рейтингової системи навчання, яка спонукає викладача та студента співпрацювати, налаштовує їх на творчі пошуки, підвищує самоактивність студента;
  • зростання високої кваліфікації викладачів, які будують навчальний процес не стереотипно, а науково обґрунтовано;
    підготовка особистості високої загальної культури, розвиток інтелекту, присутність творчого пошуку;
  • розвиток особистості без шкідливих звичок та залучення її до пропаганди здорового, гармонійного з природою життя.

Фахівці високого гатунку

До складу предметної комісії входить 11 фахівців гуманітарної спрямованості. На предметній комісії викладаються наступні дисципліни:
українська мова та література;
всесвітня історія, історія України;
іноземна мова;
математика;
фізика;
географія;
основи інформатики та обчислювальної техніки;
педагогіка;
психологія;
основи філософських знань;
основи економічної теорії;
соціологія;
культурологія;
основи правознавства.

Савічева В.Л. - голова комісії.  Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист. Кіровоградський педагогічний інститут, 1986р., викладач англійської та німецької мови.

Мітяшова О.В. Спеціаліст вищої категорії. Криворізький державний педагогічний інститут, 1986р., « Математика та фізика», учитель математики, фізики

Мітяшова О.В.  Спеціаліст вищої категорії. Криворізький державний педагогічний інститут, 1986р., « Математика та фізика», учитель математики, фізики

Говоруха О.О. Спеціаліст вищої категорії. Дніпропетровський національний університет, 2003, «Географія», географ, викладач

Говоруха О.О.  Спеціаліст вищої категорії. Дніпропетровський національний університет, 2003, «Географія», географ, викладач

Клячковська Р.В. Спеціаліст І категорії. Дніпропетровський національний університет, 1997р. «Психологія», практичний психолог

Клячковська  Р.В.  Спеціаліст І категорії. Дніпропетровський національний університет, 1997р. «Психологія», практичний психолог

Братанова Л.І. Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист. Дніпропетровський державний університет, 1971р., Філолог викладач рос. мови та літератури

Братанова Л.І.  Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист. Дніпропетровський державний університет, 1971р., Філолог викладач рос. мови та літератури 

Богун О.І. Спеціаліст ІІ категорії.

Богун О.І.   Спеціаліст ІІ категорії.        

Субочев І.В. Спеціаліст ІІ категорії, канд.. іст. наук зі спеціальності «Історія України» (2007). Дніпропетровський національний університет, 1998р. «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства

Субочев І.В.  Спеціаліст ІІ категорії, канд.. іст. наук зі спеціальності «Історія України» (2007). Дніпропетровський національний університет, 1998р. «Історія України», історик, викладач історії та суспільствознавства

Ковжижина Н.М. Спеціаліст вищої категорії. Криворізький державний педагогічний інститут,1994, «Українська мова та література», спеціаліст української мови та літератури»

Ковжижина Н.М.  Спеціаліст вищої категорії. Криворізький державний педагогічний інститут,1994, «Українська мова та література», спеціаліст української мови та літератури»