Предметна комісія медіко-біологічних та спеціально-теоретичних дисциплін

ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ МЕДІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія медико-біологічних та спеціально-теоретичних дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» напряму підготовки: 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» з таких дисциплін:

 • Біологія
 • Хімія
 • Біохімія
 • Біомеханіка
 • Екологія
 • Анатомія людини
 • Фізіологія людини
 • Спортивна морфологія
 • Охорона праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Захист Вітчизни
 • Основи гігієни
 • Гігієна спорту
 • Вступ до фаху
 • Історія фізичної культури
 • ОФК і С
 • ОТіМФВ

Не витрачай свій час - просто прагни робити все якнайкраще

КОМІСІЯ МЕДІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНПедагогічне кредо комісії:«Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення».
Життєве кредо комісії: «Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все якнайкраще».
Мета роботи:підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери ФКіС.
Проблема, над вирішенням якої працює комісія:«Формування гнучкої системи навчального процесу, зорієнтованого на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу студентів».
Основні напрямки роботи:

 • Навчально-організаційна та виховна
 • Методична
 • Спортивна
 • Організаційна

 

Майстренко О.Ю. Спеціаліст вищої категорії.

Майстренко О.Ю.  Спеціаліст вищої категорії. Дніпропетровський національний університет, 2005р., «Біологія», біолог, викладач біології та хімії

Чередніченко Т.І. - голова комісії. Спеціаліст вищої категорії.

Чередніченко Т.І. - спеціаліст вищої категорії. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут імені Ф.Є.Дзержинського, 1978р., «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості»

Кчеренко Н.В. Викладач біології.

Кучеренко Наталія Володимирівна. Спеціаліст 1-категорії.  Дніпропетровський національний університет, 2007 р. "Ботаніка", магістр з ботаніки, викладач біології та екології.