МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ'ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вищий навчальний заклад І - ІІ рівня акредитації

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ у 2023 році.

на денну і заочну форму навчання

Прийом на навчання здійснюється на перший курс за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 11 «Фізична культура» за освітньою програмою 01 «Фізична культура» та спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за освітньою програмою 01 «Фізична культура і спорт» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) становить 120 осіб на денній і 30 осіб на заочній формах навчання. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт становить 30 осіб на денній і 30 осіб на заочній формах навчання.

Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією 11 «Фізична культура» за освітньою програмою 01 «Фізична культура» та спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за освітньою програмою 01 «Фізична культура і спорт».

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), та творчого конкурсу (другий предмет).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 01.017 «Фізична культура і спорт», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет) і творчого конкурсу (другий предмет).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 01.014 «Середня освіта (Фізична культура)», зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет) і творчого конкурсу (другий предмет).

Прийом проводиться на базі 9 і 11 класів за наступними спеціалізаціями:
На базі 9 класів(БЗСО): На базі 11 класів(ПЗСО):
-спортивна гімнастика
- легка атлетика,
- важка атлетика,
- футбол, волейбол, баскетбол
- кіокушин-карате
- дзюдо
- легка атлетика
- футбол
Для вступу необхідно подати наступні документи:
1) сертифікати з укр. мови та літератури,  документ про освіту (атестат з додатком, свідоцтво з додатком) - 2 копії+оригінал
2) фотокартки (3x4 - 4 шт.)
3) Довідку про стан здоров'я відповідної форми 086/о - 2 копії+оригінал
4) епікриз - 2 копії+оригінал
5) картку щеплень - 2 копії+оригінал форм.-63
6) свідоцтво про народження (паспорт) - 2 копії+оригінал
7) ID картка+витяг - 2 копії+оригінал
8) довідка з місця проживання (для тих, у кого немає паспорту) - 1 копія+оригінал
9) ідентифікаційний код – 2 копії+оригінал
10) приписне свідоцтво для юнаків - 2 копії+оригінал
11) документи на пільги - 1 копія+оригінал
12) заява до вступу
13) за наявності надавати класіфікаційну книжку спортсмена
Термін прийому документів:
Денна форма навчання: Творчі конкурси та вспутні випробування розпочинаються Заочна форма: Творчі конкурси та вступні випробування розпочинаються
На основі базової загальної середньої освіти - з 30 червня по 13 липня (до 18.00 год.),

На основі повної загальної середньої освіти - з 14 липня по 26 липня (до 18 00 год),

Базова загальна середня освіта: - вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня;

Повна загальна середня освіта:

Денна форма, сертифікати ЗНО, реєстрація електронних кабінетів з 23 червня по 31 серпня.

Повна загальна середня освіта без ЗНО:
- іспит з Української мови проводиться з 24 серпня до 29 серпня.

Увага!!!(Розклад вступних випробувань 9 клас)

 На основі повної загальної середньої освіти - з 13 липня по 26 липня (18 00 год.) та з 18 серпня по 10 вересня Повна загальна середня освіта: творчій конкурс  проводиться (ЗФП) __липня;
вступний іспит проводиться 01 липня по 12 липня;

- співбесіди  24 липня по 29 липня

Увага!!!(Розклад вступних випробувань 11 клас)

Термін навчання у коледжі:
Денна форма навчання: Заочна форма навчання:
на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців,
на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців , за ОКР "Молодший спеціаліст”
на базі 11 класів - 2 роки 10 міс.- ОКР "Молодший спеціаліст”

З Правилами прийому більш детальніше, можна ознайомитися тут - Правила прийому 2022

Положення про приймальну комісію коледжу на 2022 рік - Положення .

23 ЧЕРВНЯ ВПЕРШЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ 9-ТИ КЛАСІВ (БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)
Цього року вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення 9-го класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети, реєстрація яких стартує 23 червня. Йдеться про тих, хто вступає на денну (дуальну) форму навчання на фахового молодшого бакалавра.

Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Після закінчення коледжу випускники мають право: працювати викладачами фізичної культури у закладах освіти (загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, ВНЗ І рівня акредитації), тренерами з видів спорту.