ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2019

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2019

Правила прийому - база 9 кл. (014.11 - вчитель)

Документи:
• ID картка – обов’язково + довідка про реєстрацію (оригінал + 2 копії)
• 4 шт фото 3 х 4
• Свідоцтво про освіту + додаток (оригінал + 2 копії)
• Медична довідка за формою 086-У (обов’язково має бути висновок терапевта: навчатись у фізкультурному коледжі може)
• Ідентифікаційний код
• Картка щеплень (2 копії завірені реєстратурою)
• Довідки від нарколога, психіатра
• Епікриз на підлітка

Правила прийому - база 11 кл. (017 - інструктор)

Документи:
• Паспорт (оригінал + 2 копії)
• Приписне свідоцтво (оригінал + 2 копії)
• Атестат + додаток (оригінал + 2 копії)
• Сертифікат ЗНО + картка з результатами (2 копії)
• Медична довідка за формою 086-У (обов’язково має бути заключення терапевта: навчатись у фізкультурному коледжі може)
• Картка щеплень (2 копії завірені реєстратурою)
• Довідки від нарколога, психіатра

Скачати (PDF, 283KB)

 

Додатки до Правил прийому 2019

Додаток 1. ПЕРЕЛІК спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Додаток 2. Перелік спеціальностей.

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Кам’янський коледж фізичного виховання.Молодший спеціаліст.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти.

НАКАЗ № 13 "Про внесення змін до Правил прийому на навчання в 2019 році "