Циклові комісії

Циклова комісія – структурний навчально-методичний – підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін ( Із Закону України «Про вищу освіту»).

Відповідно Наказу “Про створення циклових комісій на 2020 – 2021 навчальний рік” для провадження освітньої, методичної та спортивної  діялності за спеціальностями 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” за погодженням з педагогічною радою коледжа організувати

4 циклових комісії

2) ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН