МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ'ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вищий навчальний заклад І - ІІ рівня акредитації

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ у 2024 році.

на денну і заочну форму навчання

для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Форма здобуття освіти:
Денна:
після 9 класів (3 роки 10 місяців)
після 11 класів (1 рік 10 місяців )
Заочна:
після 11 класів (2 роки 10 місяців)

Прийом на навчання здійснюється на перший рік навчання на основ БСО, за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», на основі ПЗСО 017 «Фізична культура і спорт» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 014 «Середня освіта (фізична культура)» становить150 осіб. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» становить 60 осіб.
Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти та повної сагальної середньої освіти, для здобуття освітньо-професійний ступінь «Фахового молодшого бакалавра», зараховуються результати вступних іспитів - творчого конкурсу.
Творчий конкурс - оцінювання фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, який проводиться в один тур.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

1. Для вступників на основі 9 кл (Денне) :
Основна сесія (БЮДЖЕТ)

 • прийом заяв та документів з 01 липня до 13 липня 18:00 год;
 • вступні іспити проводяться з 14 липня до 22 липня;
 • рейтингові списки вступників оприлюднюється не раніше 22
  липня 14:00 год та не пізніше 12:00 год 24 липня;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування на місця
  регіонального замовлення – 27 липня до 12:00 год;
  зарахування вступників відбувається:
 • за регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год 31 липня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03
  серпня.

Додаткова І сесія (КОНТРАКТ):

 • прийом заяв та документів з 01 серпня до 13 серпня 18.00 год.
 • вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 14 серпня до 22
  серпня.
 • рейтинговий список вступників оприлюднюється 23 серпня не
  пізніше 12.00 год.
 • вступники, мають виконати вимоги до зарахування до 27 серпня
  12.00 год.
 • зарахування вступників 31 серпня не пізніше 18.00 год.

Додаткова ІІ сесія (КОНТРАКТ):

 • прийом заяв та документів з 01 вересня до 13 вересня 18.00 год.
 • вступні іспити проводяться з 14 вересня до 21 вересня;
 • рейтинговий список вступників оприлюднюється 22 вересня не
  пізніше 12.00 год.
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування 26 вересня до
  12.00 год.
 • зарахування вступників 30 вересня не пізніше 18.00 год.

2. Для вступників на основі 11 класів (Денне)
Основна сесія (БЮДЖЕТ):

 • прийом заяв з 05 липня до 22 липня о 18:00 год.;
 • вступний іспит проводяться з 23 липня по 01 серпня;
 • рейтингові списки не пізніше 07 серпня 12:00 год;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування на місця
  регіонального замовлення до 12:00 год 12 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:
 • за регіональним замовленням – не пізніше 14 серпня 12:00
  год.;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня
  12:00 год..

Додатковий набір І сесія (КОНТРАКТ):

 • прийом заяв З 15 серпня до 22 серпня о 18.00 год.;
 • вступні іспити проводяться з 23 серпня до 26 серпня;
 • рейтинговий список не пізніше 27 серпня 12.00 год.;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування ;
  до 02 вересня 12.00 год.;
 • не пізніше 03 вересень 18.00 год.
 • Додатковий набір ІІ сесія(КОНТРАКТ):
 • прийом заяв з 04 вересня до 13 вересня о 18.00 год.;
 • вступні іспити проводяться з 14 вересня до 19 вересня;
 • рейтинговий список не пізніше 20 вересня 12.00 год.;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахуваннядо 28 вересня 12.00 год.;
 • зарахування не пізніше 30 вересня 18.00 год..

3. Для вступників на основі 11 класів (Заочна):
Основний набір (КОНТРАКТ):

 • прийом заяв з 01 серпня до 29 серпня о 18.00 год.
 • творчі конкурси з 30 серпня до 04 вересня;
 • рейтинговий список 06 вересня не пізніше 12.00 год.;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування
  до 13 вересня 12.00 год.;
 • зарахування вступників 16 серпень не пізніше 18.00 год.

Додатковий набір (КОНТРАКТ):

 • прийом заяв з 14 вересня до 28 вересня 18.00 год.
 • вступні іспити з 30 вересня до 05 жовтня;
 • рейтинговий список 07 жовтня не пізніше 12.00 год.;
 • вступники мають виконати вимоги до зарахування
  до 14 жовтня 12.00 год.;
 • зарахування 15 жовтня не пізніше 18.00 год..

З Правилами прийому більш детальніше, можна ознайомитися тут - Правила прийому 2024

Положення про приймальну комісію коледжу на 2024 рік - Положення .

Коли та як реєструють електронний кабінет вступника.

Вступники подають заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі онлайн через електронні кабінети. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня.

Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Після закінчення коледжу випускники мають право: працювати викладачами фізичної культури у закладах освіти (загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, ВНЗ І рівня акредитації), тренерами з видів спорту.