МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ'ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вищий навчальний заклад І - ІІ рівня акредитації

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ у 2023 році.

на денну і заочну форму навчання

для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Форма здобуття освіти:
Денна:
після 9 класів (3 роки 10 місяців)
після 11 класів (1 рік 10 місяців )
Заочна:
після 11 класів (2 роки 10 місяців)

Прийом на навчання здійснюється на перший рік навчання на основ БСО, за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», на основі ПЗСО 017 «Фізична культура і спорт» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 014 «Середня освіта (фізична культура)» становить150 осіб. Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» становить 60 осіб.
Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти та повної сагальної середньої освіти, для здобуття освітньо-професійний ступінь «Фахового молодшого бакалавра», зараховуються результати вступних іспитів - творчого конкурсу.
Творчий конкурс - оцінювання фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, який проводиться в один тур.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. на основі БСО 9 класів :
Основний набір:
- прийом заяв та документів 30 червня - 13 липня 18:00 год ;
- творчі конкурси проводяться з 14 липня до 22 липня;
І сесія:
- прийом заяв та документів 01 серпня - 16 серпня 18.00 год.
- творчі конкурси проводяться з 17 серпня - 22 серпня;
ІІ сесія:
- прийом заяв та документів 01 вересня - 16 вересня о 18.00 год.
-творчі конкурси проводяться з 17 вересня - 22 вересня;
2.на основі ПЗСО 11 класів за денною формою здобуття освіти:
Основний набір:
- реєстрація заяв та документів 10 липня - 31 липня 18.00 год
- творчі конкурси з 01 серпня - 09 серпня включно;
І сесія :
- прийом заяв та документів 09 вересня - 16 вересня о 18.00 год.
- творчий конкурс проводяться з 19 вересня - 22 вересня;
3.Для вступників на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти
Основний набір:
- прийом заяв та документів 01 липня - 22 липня о 18.00 год.
- творчі конкурси проводяться з 23 липня - 31 липня;
І сесія:
- прийом заяв та документів 12 серпня - 31 серпня 18.00 год.
- творчі конкурси проводяться з 01 вересня - 08 вересня;

З Правилами прийому більш детальніше, можна ознайомитися тут - Правила прийому 2023

Положення про приймальну комісію коледжу на 2023 рік - Положення .

Коли та як реєструють електронний кабінет вступника.

Вступники подають заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі онлайн через електронні кабінети. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня.

Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Після закінчення коледжу випускники мають право: працювати викладачами фізичної культури у закладах освіти (загальноосвітні школи, професійно-технічні училища, ВНЗ І рівня акредитації), тренерами з видів спорту.