Розклад консультацій та вступних випробувань

  • Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання форми навчання (бюджет) напрям підготовки 01 Освіта, спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  • Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) напрям підготовки 01 Освіта 017 Фізична культура і спорт
  • Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступників на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання форми навчання напрям підготовки 01 Освіта, спеціальності 014 «Фізична культура і спорт»
  • Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання напрям підготовки 01 Освіта 014.11 Середня освіта (фізична культура) 01 Освіта 017 Фізична культура і спорт

Додатковий набір

  • Розклад консультацій та творчих конкурсів для вступників на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання форми навчання напрям підготовки 01 Освіта, спеціальності 014 «Фізична культура і спорт»