Ким бути?

Спорт-інструкторФізкультура і спорт – прекрасні види діяльності, які допомагають розвивати наполегливість, завзятість у досягненні мети, чесність, вміння перемагати і програвати з гідністю. Людина, що займається фізкультурою або спортом, має не тільки міцним здоров’ям і тренованим тілом, а й сильним духом.

Професії, пов’язані з фізичною культурою і спортом

Тренер (з виду спорту)

Тренер веде виховну та навчально-тренувальну роботу, формує команду. Здійснює всебічну фізичну, технічну і тактичну підготовку спортсменів до змагань. Керує тренуваннями, грамотно розподіляючи навантаження, інтенсивність і режим. Підбирає оптимальні методи тактичної, фізичної, психологічної, теоретичної та технічної підготовки для досягнення найбільш високих результатів. У процесі підготовки виховує у спортсменів морально-вольові якості, наставляє їх у всьому, починаючи від способу життя і життєвої філософії, закінчуючи способами виконання вправ і швидкого відновлення сил до вирішального старту.

Бере участь у проведенні навчально-тренувальних зборів команди, розробляє індивідуальні плани підготовки спортсменів (команди), веде облік спортивних результатів, забезпечує безпеку занять і дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Тренер може працювати в спеціалізованих навчально-спортивних установах (ДЮСШ, училища олімпійського резерву та ін.), Фізкультурно-спортивних організаціях (спортклубах, секціях та ін.), Збірних командах відомств, в добровільних спортивних товариствах, в збірних національних командах. Характер робочого місця тренера залежить від виду спорту. Це можуть бути спортзали, корти, басейни, тренажерні зали і т. П.

Тренер повинен мати педагогічні здібності; організаторськими і комунікативними навичками; аналітичним мисленням. Для даної професії необхідні хороша фізична підготовка і високий рівень розвитку моторної (рухової) пам’яті. Для успіху в діяльності важливі цілеспрямованість, терпіння, наполегливість, витримка, впевненість в собі, амбітність, розвинені лідерські якості.

Менеджер в спорті

МенеджерМенеджер в спорті – це фахівець в галузі управління індустрією спорту та спортивної організацією зокрема. Він займається формуванням оптимальної структури управління спортивною організацією (наприклад, спортивним клубом); визначенням маркетингової стратегії; грамотним побудовою відносин професійного клубу, спортсменів і агентів; правильним формуванням клубного бюджету і мінімізацією витрат; підбором персоналу, його навчанням і складанням графіків роботи; ефективним розподілом функцій між менеджерами організації; роботою з партнерами, спонсорами та рекламодавцями. Бере участь в організації заходів по зміцненню і розвитку матеріально-технічної бази організації.

Функції менеджера в спорті припускають планування і проведення спортивних класів, проведення групових та індивідуальних тренувань з різних видів спорту. Такий фахівець планує і проводить масові, сімейні заходи і свята з урахуванням інтересів різних аудиторій, вікових категорій і індивідуальних потреб учасників. Він організовує роботу на різних спортивних об’єктах і розробляє рекламні акції і заходи по залученню нових відвідувачів.

Менеджер в спорті повинен володіти високорозвиненими організаторськими здібностями (здатністю керувати колективом і впливати на оточуючих людей); комунікативними навичками (умінням входити в контакт, налагоджувати взаємини); аналітичним складом розуму, логічним мисленням (здатністю аналізувати безліч факторів, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати і передбачати результати). Успіху в діяльності сприятимуть особистісні якості: енергійність, ерудованість, цілеспрямованість, ділова хватка, ініціативність, впевненість в собі і прийняті рішення.

Інструктор-методист по фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

ІнструкторІнструктор-методист по фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи може працювати на підприємствах, в установах, спортивних школах, спортивних центрах, спорткомплексах, спортивних клубах, басейнах, санаторіях-профілакторіях.

Спеціаліст здійснює організацію та ведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Організовує набір в секції, групи оздоровчої спрямованості, веде фізкультурно-оздоровчі заняття, працює в тісному контакті з органами охорони здоров’я для забезпечення медичного контролю над що займаються. Проводить навчальну роботу в групах загальної фізичної підготовки, дає групові та індивідуальні консультації для тих, хто займається фізичною культурою. Здійснює заходи з пропаганди здорового способу життя, веде агітаційно-пропагандистську і лекційну роботу в галузі фізичної культури.

Інструктор-методист організує навчальну, виховну та методичну роботу, контролює проведення навчальних занять, виконання програм, навчальних планів. Керує роботою кабінету, організовує оснащення його наочними посібниками, обладнанням, інвентарем.

Спеціаліст повинен мати хорошу фізичну підготовку, організаторські навички, комунікативні здібності, лідерські якості, схильність до викладацької діяльності та методичної роботи.

Інструктор з лікувальної фізкультури

ІнструкторЛікувальна фізична культура (рухова реабілітація) використовує спеціально підбираються фізичні вправи і деякі спортивні засоби для лікування і відновлення функцій організму, порушених в результаті захворювань, травм, перевтоми і інших причин.

Інструктор з ЛФК може працювати в установах охорони здоров’я (поліклініках, лікарнях, шпиталях і ін.), А також в установах санаторно-курортного типу.

Даний фахівець готує приміщення, гімнастичні предмети і снаряди для проведення занять з лікувальної фізкультури. Проводить індивідуальні та групові заняття в залі, басейні і на механо-терапевтичних апаратах. Контролює самопочуття хворих до і після проведення занять. Дає рекомендації по проведенню фізичних вправ і плавання в басейні, пішохідним і велосипедним прогулянкам, туризму, ходьбі на лижах, спортивних ігор, занять на тренажерах і механоаппаратах, трудотерапії. Спільно з лікарем інструктор з ЛФК розробляє схеми лікувальної гімнастики для хворих з різними захворюваннями і комплекси фізичних вправ, що сприяють відновленню працездатності. Своєчасно і якісно веде медичну документацію, проводить реєстрацію пацієнтів.

Інструктор з лікувальної фізкультури знає основи фізіології і патофізіології організму, методику проведення занять з лікувальної фізкультури для хворих різними захворюваннями; показання та протипоказання до проведення занять з ЛФК, основи проведення лікувального масажу.

Вимоги професії до людини: гарна фізична підготовка, комунікативні здібності, організаторські навички, розвинуті вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно), терпіння і витримка, доброзичливість, відповідальність, емпатія.

Інструктор-методист з ерготерапії

Інструктор-методист з ерготерапії – це фахівець, основним завданням якого є розвиток або відновлення втрачених у пацієнта функцій з використанням спеціальних технічних пристосувань, а також адаптація його до навколишнього середовища. Фахівець може працювати в організаціях охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, фізичної культури і спорту.

Діяльність інструктора-методиста з ерготерапії спрямована на відновлення рухової активності людей з обмеженими можливостями. Ця діяльність допомагає поліпшити функціональні можливості людини (рухові, емоційні, когнітивні і психічні). Спеціаліст розробляє пропозиції щодо вдосконалення праці і відпочинку, рекомендації та інші методичні матеріали щодо використання різних форм і методів фізичної культури для максимально можливого відновлення здатності людини до незалежного життя, незважаючи на наявні у нього порушення, обмеження життєдіяльності чи обмеження участі в житті суспільства.

Інструктор-методист здійснює набір в секції, групи оздоровчої спрямованості, проводить групові та індивідуальні заняття. Веде обліково-звітну документацію та аналізує ефективність фізкультурно-оздоровчих занять.

Професія вимагає хорошої фізичної підготовки, здатності концентрувати увагу, аналітичного складу розуму. Успіху в діяльності сприяють комунікативні здібності, організаторські навички, доброзичливість, контактність, товариськість, врівноваженість, терпіння, тактовність, емпатія.

Інструктор-методист по туризму

Інструктор-методист по туризму організовує і проводить з туристськими групами навчально-тренувальну роботу і планові туристські походи. У поході здійснює контроль стану здоров’я туристів (при необхідності надає долікарську медичну допомогу), стежить за темпом руху, правильним харчуванням, дотриманням вимог санітарної гігієни, рівномірним розподілом вантажу між туристами, дотриманням екологічних стандартів і нормативів. Інформує туристів про природні, етнографічні, культурних та інших пам’ятках району подорожей. Таким чином, інструктор володіє відразу декількома професіями. Він екскурсовод, організатор спортивний і культурних заходів, кухар, лікар, рятувальник, майстерний оповідач і краєзнавець, хороший психолог і педагог.

Інструктор-методист по туризму може працювати в туристичних організаціях (турагентствах, туристичних бюро та ін.).

У інструктора по туризму має бути добре розвинене логічне мислення, інтуїція, уміння орієнтуватися на місцевості. Професія вимагає хорошої фізичної підготовки і наявності спеціальних навичок (навички страховки і самостраховки, надання першої допомоги при нещасних випадках; здатність розробити туристичний маршрут і планувати матеріально-технічне забезпечення походу; вміння облаштувати бівак в будь-яких погодних і екстремальних умовах та ін.). Успіху в діяльності сприятимуть комунікативні здібності, організаторські навички, творча уява, високий рівень розвитку емоційної стійкості, здатність легко і вільно почувати себе в будь-якій нестандартній ситуації.

Спортсмен-інструктор

Спортсмен-інструктор виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання. Підтримує високий рівень загальної фізичної і спеціальної підготовки, що забезпечує досягнення результатів міжнародного класу. Веде облік по виконанню завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки. Дотримується норм, що забезпечують безпеку навчально-тренувальних занять, правила спортивних змагань. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень і надає практичну допомогу молодим спортсменам.

Спортсмен-інструктор може працювати в спеціалізованих навчально-спортивних установах, збірних командах відомств, в добровільних спортивних товариствах, в збірних національних командах.

Спорт вкрай багатогранний. Якщо в одних видах спорту пріоритет віддається силі (метання молота, підйом вантажів), то в інших найважливішою рисою для спортсмена може бути гнучкість, координація рухів, розтяжка, музичний слух (синхронне плавання, художня гімнастика, спортивні танці). Тому спортсмен повинен володіти фізичною силою, рівнем підготовки і спеціальними здібностями, оптимальними для даного виду спорту. Успіху в діяльності також будуть сприяти високий рівень розвитку моторної (рухової) пам’яті, хороша координація рухів, швидкість реакції, здатність до вольового саморегулювання, висока психоемоційна стійкість.

Кожен спортсмен-професіонал у своїй сфері повинен володіти відмінними фізичними даними, витривалістю, прагненням перемогти, перевершити свої можливості. Будь-яким спортсменом керує бажання поставити рекорд, залишити слід в історії спорту. Тому в даній професії дуже важливі особистісні якості: завзятість, наполегливість, терпіння, цілеспрямованість і сила волі.

Спортивний оглядач

Дана професія пов’язана не тільки зі спортом, але і з журналістикою. Спортивний оглядач займається підготовкою аналітичних матеріалів, оглядових заміток по ключовим спортивних подій. В рамках своєї професійної діяльності він відвідує тренування, спортивно-масові заходи, прес-конференції, здійснює моніторинг спортивних новин і інтерв’ювання дійових осіб спортивної сфери.

Спортивний оглядач працює в сфері мас-медіа (спортивні газети, телебачення, радіо та ін.).

Професія вимагає комунікативних навичок і розвинених вербальних здібностей (уміння говорити чітко, ясно, виразно, доступно викладати інформацію); аналітичного мислення, вміння швидко орієнтуватися в подіях. Професійний спортивний оглядач повинен знати про спорт дуже багато. Важливо, щоб його знання і увагу було сконцентровано нема на окремій спортивної «гілці», а на спорті в цілому. Також дуже важливою якістю для оглядача є не тільки його вміння розбиратися в тонкощах різних видів спорту та окремих спортивних подій, але і його обізнаність про долі і біографіях спортсменів, тренерів, спортивних функціонерів як минулого, так і сьогодення.

Спортивний коментатор

Дана професія в спортивних засобах масової інформації представлена ​​в основному на телебаченні і радіо. Посада коментатора зазвичай віддають професійному журналісту, для якого відповідна сфера є областю спеціалізації. Представник цієї професії є автором коментарів щодо якогось конкретного події, наприклад, футбольного матчу.

Спортивні коментатори часто працюють удвох. Особливо це важливо для тих видів спорту, де по ходу трансляції виникає мало видовищних подій, і коментатори змушені розповідати речі, прямо не пов’язані з того, що відбувається на екрані: біографію, новини з професійної кар’єри спортсменів і т. Д.

Щоб стати спортивним коментатором, не обов’язково бути спортсменом. Але коментатор повинен володіти великими знаннями про хоча б одному виді спорту, а також бути його затятим уболівальником, пристрасним цінителем і справедливим (нехай і суб’єктивним) суддею. Професія вимагає високого рівня розвитку вербальних, ораторських здібностей. Для коментатора важливо мати багатий словниковий запас, вміти чітко висловлювати думки і точно формулювати питання, говорити емоційно, артистично, захоплююче. Для успіху в діяльності важливі мобільність, оперативність, вміння швидко адаптуватися в нових умовах, винахідливість, почуття гумору і кмітливість.

Дії під час спортивних ігор можуть розгортатися вкрай стрімко. Коментатор повинен вміти не тільки побачити те, на що могли не звернути увагу глядачі, але і вчасно вербально описати всі ключові процеси гри. Для цього важливо бути зібраним і спостережливим, володіти бездоганною дикцією і правильною мовою. Крім того, спортивний коментатор повинен мати хорошу пам’ять, адже в процесі роботи йому доводиться коментувати велика кількість різних матчів – необхідно знати напам’ять склад кожної команди. Також важливі комунікативні вміння, здатність легко вступати в контакт, викликати прихильність до себе і розвинути розмову зі співрозмовником.

 Викладач фізичної культури

ІнструкторВикладач фізичної культури працює в установах освіти, дитячих центрах творчості, спортивних організаціях, клубах і т. П. Веде спортивно-масову і оздоровчо-фізкультурну роботу з учнями. В закладах загальної середньої освіти проводить навчання по предмету «Фізична культура і здоров’я», готує учнів до практичного застосування отриманих знань. Планує навчальний матеріал, забезпечує виконання навчальної програми, організовує і здійснює фізичне виховання учнів, проведення навчальних та тренувальних занять, оздоровчих заходів і спортивних змагань. Аналізує успішність учнів з фізичної культури, забезпечує дотримання ними навчальної дисципліни, формує вміння і навички самостійного навчання. Оцінює рівень фізичної підготовки учнів, формує у них потребу в постійному самовдосконаленні, прищеплює інтерес до систематичних занять фізкультурою і спортом. Користується різноманітними методами і формами фізичного загартування молоді, навчання її спортивної майстерності. Проводить масові заходи оздоровчого, спортивного характеру, керує гуртками та секціями. Бере участь у методичній роботі, в розробці і впровадженні освітніх, навчальних програм, становить тематичні та поурочні плани. Оформляє документацію. Вирішує питання обладнання спортивних споруд, залів і майданчиків.

У професії важливі викладацькі здібності; організаторські та комунікативні навички; хороша фізична підготовка і координація рухів, фізична витривалість; високий рівень розвитку моторної (рухової) пам’яті; терпіння, наполегливість, витримка, емоційна стійкість.

Катерина Пастушкових