Циклові комісії

Циклова комісія – структурний навчально-методичний – підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін ( Із Закону України «Про вищу освіту»).

Відповідно Наказу 60-ат від 30.08.2023 року “Про склад циклових комісій на 2023 – 2024 навчальний рік” для провадження освітньої, методичної та спортивної  діялності за спеціальностями 014 “Середня освіта (Фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” за погодженням з педагогічною радою коледжа організувати

3 циклових комісії

2) ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН