Науково-методична робота у нашому коледжі ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної педагогічної майстерності викладачів, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології. Головною метою науково-методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги викладачам у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Структурні схеми занять