Практична підготовка

Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, відповідно до спеціальності.

Складовими практичної підготовки є: навчальна, педагогічна, та організаційна практики.

     Метою педагогічної практики є формування організаційно методичних умінь та навичок педагогічної діяльності щодо фізичного виховання учнів, формування позитивного ставлення до вчительської професії, розвиток у майбутніх спеціалістів професійно значущих якостей і психічних властивостей особистості. 

     Метою організаційної практики є формування організаційно методичних умінь та навичок щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у колективах фізичної культури, спортивних клубах, в фітнес клубах і т. д.

     Метою навчальної практики є формування організаційно методичних умінь та навичок щодо проведення окремих частин тренувальних занять, організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

     Основними завданнями практичної підготовки є поглиблення і закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в коледжі, вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Робоча програма навчальної практики.

Навчальна програма навчальної практики.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРАКТИКА

Організаційна практика. Програма підготовки фахового молодшого бакалавра 014 за 2020 р.

Організаційна практика. Програма підготовки фахового молодшого бакалавра 017 за 2020 р.

Організаційна практика. Робоча програма навчальної дисципліни 014 за 2023-2024 р.

Організаційна практика. Робоча програма навчальної дисципліни 017 за 2023-2024 р.

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Педагогічна практика. Програма навчальної дисципліни підготовки фахового молодшого бакалавра 014 за 2020 р.

Педагогічна практика. Програма навчальної дисципліни підготовки фахового молодшого бакалавра 017 за 2020 р.

Педагогічна практика. Робоча програма навчальної дисципліни 014 за 2023-2024 р.

Педагогічна практика. Робоча програма навчальної дисципліни 017 за 2023-2024 р.

Розклад>>