Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу.

В своїй роботі методичний кабінет керується Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Положеннями з організації навчального процесу у коледжі. Методична робота в коледжі будується як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності викладачів, та має на меті активізацію педагогічної роботи і покращення якості методики викладання. Методичний кабінет працює над науково-методичною проблемою коледжу: «Реалізація державної політики в галузі вищої освіти через впровадження сучасних технологій навчання, підвищення якості освіти і конкурентоспроможності навчального закладу в умовах інтеграції в Європейський та світовий освітній простір».

Координує та оптимізує всю методичну роботу заступник директора з навчально-методичної роботи ДКФВ Говоруха О.О., завідуюч методичним кабінетом Богун О.І. та методист Сеймук А.О.

Метод кабінет ДКФВ
Метод кабінет ДКФВ
Метод кабінет ДКФВ

Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

  1. Систематизація та упорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендація органів освіти, професійних галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань.
  2. Організація і проведення роботи з молодими викладачами в «Школі молодого викладача».
  3. Надання методичної допомоги викладачам та вивчення їх творчої діяльності.
  4. Підготовки та атестації педагогічних працівників.
  5. Контроль ведення навчально-методичної документації та діяльність ПК і ЦК.
  6. Ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в навчальний процес.
  7. Розробка і вдосконалення інноваційних технологій навчання, в тому числі прикладних комп’ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.
  8. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
  9. Допомога у плануванні та проведенні науково-дослідної роботи і активізація видавничої діяльності викладачів.