Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якості та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розрад оплати праці, присвоюється педагогічне звання.
Стаття 24. Закону України «Про фахову передвищу освіту»:
Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і науково-педагогічних працівників
1. Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законами України «Про освіту» та Законом «Про фахову передвищу освіту»
2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин... Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом).
Обсяги додаткового підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, вперше призначених на посаду керівника циклової комісії, відділення, керівника, заступника керівника закладу фахової передвищої освіти, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Сертифікація педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України "Про освіту".

Положення про атестацію педагогічних працівників коледжу

Рекомендації до підготовки презентації педаогічної діяльності

Графік роботи атестаційної комісії педагогічних працівників КФКФВ у 2023-2024 рр.

Заява від Протасюка О.О. про проведення позачергової атестації

Наказ про склад атестаційної комісії І рівня та проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році

Наказ про внесення змін до складу атестаційної комісії

Про затвердження списку педагогічних працівників на позачергову атестацію у 2024 р

Про затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 р

Протокол засідання атестаційної комісії № 01 від 05.09.2023 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 02 від 09.10.2023 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 03 від 15.12.2023 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 04 від 02.01.2023 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 05 від 19.02.2023 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 06 від 27.02.2024 р.

Протокол засідання атестаційної комісії № 07 від 29.02.2024 р

Протокол засідання атестаційної комісії № 08 від 25.03.2024 р

Протокол засідання атестаційної комісії № 09 від 27.03.2024 р