Атестація викладачів

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якості та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розрад оплати праці, присвоюється педагогічне звання.
Стаття 24. Закону України «Про фахову передвищу освіту»:
Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і науково-педагогічних працівників
1. Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законами України «Про освіту» та Законом «Про фахову передвищу освіту»
2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин... Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом).
Обсяги додаткового підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, вперше призначених на посаду керівника циклової комісії, відділення, керівника, заступника керівника закладу фахової передвищої освіти, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Сертифікація педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України "Про освіту".

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022р. № 805 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  21 грудня 2022 р. за № 1649/38985 та керуючись   наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.09.2023 р. № 485 – к/тр, з метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, забезпечення ефективності освітнього процесу черговій атестації у 2023-2024 навчальному році підлягають викладачі:

         МІТЯШОВА Ольга Василівна -        викладач математики, фізики;
        ПРОТАСЮК Наталія Володимирівна -        викладач спеціальних дисциплін (Організація фізичної культури, Історія фізичної культури);
       БОРИСОВ  Михайло Анатолійович -        викладач спеціальних дисциплін (Легка атлетика (теорія і методика викладання, Біомеханіка);
ДЕРУН Володимир Іванович

 

ДВОРНІКОВ Валерій Васильович

-        викладач  спеціальних дисциплін (Спортивні ігри, теорія і методика викладання, Теорія і методика спортивно-педагогічного вдосконалення - футбол);

-        викладач  спеціальних дисциплін (Підвищення спортивної майстерності - баскетбол).