Робота методичного об’єднання молодих за досвідом викладачів

Нагальна потреба сьогодення – формування таких педагогічних працівників, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, постійного фахового вдосконалення, оволодіння професіоналів новітніми інноваційними технологіями. Для реалізації цієї проблеми організована робота методичного об’єднання молодих за досвідом викладачів.
Головна мета роботи методичного об’єднання – зорієнтувати молодого за досвідом педагога в освітньому процесі, надати практичну допомогу у соціально-педагогічній адаптації до обраної професії, всебічно сприяти зростанню їх фахової майстерності, підвищенню професійного рівня, творчому вирішенню педагогічних завдань і проблем.

Методична робота з молодими за досвідом викладачами здійснюється за напрямами:

- Реалізація державних законодавчих актів з питань освіти в освітньому процесі, Міністерства освіти і науки України, основних положень розпорядчих документів департаменту освіти і науки облдержадміністрації, розпоряджень, наказів, положень освітнього закладу.
- Удосконалення педагогічної майстерності педагога, орієнтованої на розвиток і соціалізацію особистості студента.
- Сприяння оволодінню сучасними інноваційними технологіями.
- Підвищення соціально-психологічної культури педагогічних кадрів.
- Надання молодому за досвідом викладачу методичної консультативної допомоги у подоланні труднощів викладання дисциплін.
- Сприяння та залучення педагогів до участі у професійних науково-методичних заходах різного рівня (конкурсах, проектах тощо), в опануванні світової, національної, мовної та побутової культури.

Ключовим завданням роботи з молодими за досвідом викладачами

є виховання творчих педагогів, здатних орієнтуватися у складних соціокультурних умовах, активно реалізувати свій особистий потенціал на основі взаєморозуміння та співпраці як з колегами, так і зі здобувачами освіти та їх батьками.
Методична робота з молодими за досвідом викладачами має безперервний характер і ведеться системно адміністрацією коледжу, методистом, головами циклових комісій, викладачами-методистами, досвідченими викладачами, що спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню педагогічними знахідками, дає змогу молодим за досвідом викладачам вчитися педагогічної майстерності у досвідченіших колег, забезпечує підтримання духу творчості, прагнення до пошуку.

Форми методичної роботи з початкуючими викладачами:

Колективна Групова Індивідуальна
інструктивно-методичні наради; методичні семінари; проблемні діалоги;тренінги; огляд педагогічної преси; тематичний круглий стіл. робота творчих груп; взаємовідвідування занять. самоосвіта; робота над особистою науково-методичною проблемою; консультування; підготовка методичних робіт; проведення та відвідування відкритих занять.

Процес планування роботи здійснюється на діагностичній основі та реалізується поетапно за структурою:

І - інформувати;

ІІ- визначити специфіку діяльності;

ІІІ- узагальнити методику роботи кожного з визначенням її ефективності.

Методичне об’єднання молодих за досвідом викладачів 2023-2024н.р.

Кулик Р.М.

КУЛИК Роман Миколайович

Викладач дисципліни

«Легка атлетика, теорія і методика викладання»

Наздрачова Катерина Геннадіївна Вчитель біології, хімії, екології та основ здоров’я

НАЗДРАЧОВА Катерина Геннадіївна

Викладач  предметів

«Біологія та екологія», «Захист України»; дисципліни «Біохімія»

Проноза Віталія Віталіївна викладач фізики

ПРОНОЗА Віталія Віталіївна

Викладач  предметів

« Фізика і астрономія», «Інформатика»

СТЕПАНОВА Катерина Вікторівна

Викладач  дисциплін

«Анатомі людини», «Фізіологія», «Основи медичних знань»

Чеканнікова Г.І.

ЧЕКАННІКОВА Ганна Ігоревна

Викладач  предмету

« Хімія»