Метод-кабінетНова ситуація в суспільстві диктує нові соціальні завдання, зокрема освітні. Нагальна потреба сьогодення – формування таких педагогічних працівників, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інноваційними технологіями, професіоналами, готовими до постійного фахового вдосконалення. Зорієнтувати молодого педагога в навчально-виховному процесі, надати практичну допомогу в його оволодінні основами, допомогти у соціально-педагогічній адаптації до обраної професії – головна мета школи «Шлях до майстерності» молодого педагога.