Алгоритм роботи психологічної служби коледжу полягає в плануванні та реалізації поставлених задач, які спрямовані на:

  • оптимальну адаптацію студентів нового набору до навчально-виховного процесу;
  • вивчення рівня розвитку психічних якостей студентів;
  • надання допомоги студентам що пережили травматичні події;
  • підвищення навчальної мотивації; організацію безпечного життєвого простору; профілактику кризових явищ розвитку студентів в період перехідного віку;
  • профілактику негативних психоемоційних станів; профілактику проблем насильства та жорстокого поводження в родині чи в навчальному закладі; профілактику девіантної поведінки і т.п.

Робота практичного психолога, соціального педагога розпочинається з рекомендованого ДОМЦ ППСР діагностичного мінімуму, який надає можливість комплексно діагностувати, вивчати всі психічні якості студента, щоб за результатами діагностування здійснювати корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу.
Всі кроки в роботі практичного психолога, соціального педагога плануються заздалегідь в річних планах, циклограмах, місячних планах. Реалізація запланованого, висвітлюється в звітах на адміністративних та педагогічних нарадах, а також в щорічному звіті ДОМЦПРСР.
Для підвищення рівня психологічної освіти всіх учасників навчально- виховного процесу, психологічною службою здійснюється популяризація психологічних знань через проведення психологічних годин, випуску стіннівок, надання консультацій, лекції з елементами тренінгу і т.п.

1. Річний план, який розкриває основні напрямки роботи  практичного психолога на навчальний рік. Орієнтовний річний план роботи практичного психолога.

2. Річний план, який розкриває основні напрямки роботи  соціального педагога на навчальний рік.. Орієнтовний річний план соціального педагога.

3. План проведення психологічних годин, який розкриває нагальні, актуальні питання студентської молоді. Орієнтовний  план психологічних годин.

4. Циклограма. Щонедільні заходи, які проводить практичний психолог протягом навчального року. Орієнтовна циклограма роботи практичого психолога.

5. Циклограма. Щонедільні заходи, які проводить соціальний педагог  протягом навчального року. Циклограма роботи соціального педагога.

6. Соціальний паспорт коледжу.

7. Положення ” Про виховання,  соціальний захист та матеріальне забезпечення студентів, які віднесені до категорії дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18т до 23 років залишились без батьків “.  Положення роботи з студентами пільгової категорії.