Ліцензування вищої освіти

1. Статут ККФВ

2. Структура

3. Ліцензії та сертифікати про акредитацію:

4. Перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою

5. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються

6. Мова освітнього процесу

7. Зразки документів про освіту

8. Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень

9. Розмір плати за навчання здобувачів освіти

10. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

11. Навчальні структурні підрозділи та їх склад

12. Кадровий склад

13. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

14. Матеріально-технічне забезпечення

15. Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

16. Результати моніторингу якості освіти

17. Річний звіт про діяльність

18. Правила прийому

19. Перелік навчальних дисциплін

20. Контактна інформація